VERANTWOORDING

STICHTING SINTERKLAAS HEEMSKERK

De Stichting Sinterklaas Heemskerk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Gegevens:
Stichting Sinterklaas Heemskerk
KvK: 50879731

Contact:
via contact pagina

GEBRUIKER/BEZOEKER

Door gebruik te maken van onze digitale middelen of door deel te nemen aan, toeschouwer bij of bezoeker bij een van onze evenementen te zijn gaat u akkoord met ons privacybeleid.

GEGEVENSVERWERKING

Stichting Sinterklaas Heemskerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers welke jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contact pagina en kies bij het onderwerp “Privacy”, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL EN GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Stichting Sinterklaas Heemskerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

De Stichting Sinterklaas Heemskerk verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens welke wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stichting Sinterklaas Heemskerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sinterklaas Heemskerk) tussen zit.

BEWAARTERMIJN

Stichting Sinterklaas Heemskerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de categorieën persoonsgegevens:

 • Betaalgegevens
  • 7 jaar, wettelijke verplichting belastingwet
 • Contactgegevens (vrijwilligers)
  • Zolang je bent aangesloten als vrijwilliger
 • Contactgegevens (overige personen)
  • Zolang je vraag/verzoek relevant is voor onze taak

DELEN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Sinterklaas Heemskerk verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Stichting Sinterklaas Heemskerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Stichting Sinterklaas Heemskerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics
  • Naam: _utma
  • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  • Bewaartermijn: 2 jaar
 • Google Recaptcha
  • Naam: _GRECAPTCHA
  • Functie: Controle of de bezoeker een persoon of apparaat is
  • Bewaartermijn: 1 jaar

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Sinterklaas Heemskerk en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kenbaar maken via de contact pagina en kies bij onderwerp “Privacy”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Sinterklaas Heemskerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

PORTRETRECHT

Tijdens al onze evenementen kunnen er foto en/of video opnamen gemaakt worden. Dit beeldmateriaal kan zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden voor onze uitingen op sociale media, website, promotie materiaal, communicatie middelen en/of drukwerk.

Mocht u het niet eens zijn met het gebruik van foto en/of video opname waarop u zichtbaar bent dan kunt u een verzoek tot terughalen indienen. U kunt dit doen via de contact pagina, kies bij onderwerp “Privacy”. Let op de eventuele reeds door de Stichting Sinterklaas Heemskerk gemaakte kosten kunnen op u worden verhaald.

BEVEILIGING

Stichting Sinterklaas Heemskerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contact pagina en kies bij het onderwerp “Privacy”

Heeft u nog vragen, stel ze hier